Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh i-Learn Smart World

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World là bộ sách liên thông 12 cấp độ thuộc hệ sinh thái i-Learn được viết riêng cho học sinh Việt Nam từ bậc tiểu học đến bậc THCS và THPT, do Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (DTP Education Solutions) phối hợp cùng NXB ĐHSP TP. HCM tổ chức biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018)…. Và dựa trên khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR).

i-Learn Smart World (2)

Bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World được biên soạn bởi nhóm tác giả là các nhà giáo dục Việt Nam và sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy và học tiếng Anh.

BỘ SÁCH TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD

i-Learn Smart World

TÀI LIỆU HỖ TRỢ

Sách học sinh

Sách giáo viên

Sách bài tập

Vở tập viết

SGK Điện tử

Phần mềm bài tập về nhà

Ứng dụng Truyện đọc

Đĩa nghe CD

Giáo án gợi ý

Bài giảng trình chiếu

Ứng dụng Từ điển

Phân phối chương trình

Kế hoạch dạy học gợi ý

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

I-LEARN SMART WORLD

Bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

SGK Smart World

Bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 • Được biên soạn dựa trên Khung chương trình của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR​.
 • Được thiết kế một cách hệ thống, cấu trúc sách và bài học rõ ràng, đồng nhất, các chủ đề, chủ điểm và hoạt động thú vị, phù hợp.
 • Phát triển đồng đều 4 kỹ năng ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết và các kỹ năng thế kỷ 21.
 • Đáp ứng nhu cầu kiểm tra đánh giá quá trình học tập theo định hướng phát triển năng lực.
 • Tích hợp liên môn (CLIL) cung cấp kiến thức tự nhiên và xã hội, kiến thức văn hóa Việt Nam và quốc tế.
 • Hệ sinh thái và nguồn tài nguyên phong phú phù hợp với điều kiện dạy và học tại Việt Nam.

CẤU TRÚC BÀI HỌC

Bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World được thiết kế để tạo động lực cho học sinh bằng Phương thức tiếp cận PPP (Presentation – Practice – Production) là phương thức tiếp cận thân thiện dễ dạy dễ học giúp giáo viên chuẩn bị bài nhanh và học sinh lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên và sử dung ngôn ngữ ngay trong lớp học. Cấu trúc này được thiêt kế một cách khoa học, nhất quán xuyên suốt giáo trình và liên thông giữa các cấp độ. Điều này giúp giáo viên và học sinh mau tiếp cận với bộ sách và thuận tiện trong việc dạy và học.

MỘT SỐ TRANG SÁCH MẪU

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World – Phiên bản SGK

Xem Thêm

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World – Phiên bản Level

Xem Thêm

Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh

i-Learn Smart World

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World là bộ sách liên thông 12 cấp độ thuộc hệ sinh thái i-Learn được viết riêng cho học sinh Việt Nam từ bậc tiểu học đến bậc THCS và THPT, do Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (DTP Education Solutions) phối hợp cùng NXB ĐHSP TP. HCM tổ chức biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018)…. Và dựa trên khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR).

i-Learn Smart World (2)

Bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World được biên soạn bởi nhóm tác giả là các nhà giáo dục Việt Nam và sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy và học tiếng Anh.

Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh

i-Learn Smart World

i-Learn Smart World

TÀI LIỆU HỖ TRỢ

i-learn-smart-world-Sach-hoc-sinh

Sách học sinh

Sách giáo viên

Sách bài tập

Vở tập viết

SGK Điện tử

Phần mềm bài tập về nhà

Ứng dụng Truyện đọc

Đĩa nghe CD

Giáo án gợi ý

Bài giảng trình chiếu

Ứng dụng Từ điển

Phân phối chương trình

Kế hoạch dạy học gợi ý

Đặc điểm nổi bật của

i-Learn Smart World

SGK Smart World
 • Được biên soạn dựa trên Khung chương trình của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR​.
 • Được thiết kế một cách hệ thống, cấu trúc sách và bài học rõ ràng, đồng nhất, các chủ đề, chủ điểm và hoạt động thú vị, phù hợp.
 • Phát triển đồng đều 4 kỹ năng ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết và các kỹ năng thế kỷ 21.
 • Đáp ứng nhu cầu kiểm tra đánh giá quá trình học tập theo định hướng phát triển năng lực.
 • Tích hợp liên môn (CLIL) cung cấp kiến thức tự nhiên và xã hội, kiến thức văn hóa Việt Nam và quốc tế.
 • Hệ sinh thái và nguồn tài nguyên phong phú phù hợp với điều kiện dạy và học tại Việt Nam.

CẤU TRÚC BÀI HỌC

Bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World được thiết kế để tạo động lực cho học sinh bằng Phương thức tiếp cận PPP (Presentation – Practice – Production) là phương thức tiếp cận thân thiện dễ dạy dễ học giúp giáo viên chuẩn bị bài nhanh và học sinh lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên và sử dung ngôn ngữ ngay trong lớp học. Cấu trúc này được thiêt kế một cách khoa học, nhất quán xuyên suốt giáo trình và liên thông giữa các cấp độ. Điều này giúp giáo viên và học sinh mau tiếp cận với bộ sách và thuận tiện trong việc dạy và học.

MỘT SỐ TRANG SÁCH MẪU

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World – Phiên bản SGK

Xem Thêm

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World – Phiên bản Level

Xem Thêm