Hỗ trợ Giáo viên

Chào mừng quý Thầy Cô đến với website http://isw.i-learn.vn/!

Nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên giảng dạy tiếng Anh với bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát xây dựng các tài nguyên miễn phí giúp quý Thầy Cô đạt kết quả tốt nhất và hiệu quả nhất.

 • Sách giáo viên
 • Giáo án gợi ý
 • Kế hoạch dạy học gợi ý
 • Bài giảng trình chiếu
 • Ngân hàng bài thi
 • Sách giáo khoa điện tử (DCR)
 • Phần mềm bài tập về nhà (DHA)
 • Đĩa CD âm thanh
 • Ứng dụng điện thoại (EVSD, E-Reader)

Phiên bản SGK

Phiên bản LEVEL

Hỗ trợ Giáo viên

Chào mừng quý Thầy Cô đến với website http://isw.i-learn.vn/!

Nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên giảng dạy tiếng Anh với bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát xây dựng các tài nguyên miễn phí giúp quý Thầy Cô đạt kết quả tốt nhất và hiệu quả nhất.

 • Sách giáo viên
 • Giáo án gợi ý
 • Kế hoạch dạy học gợi ý
 • Bài giảng trình chiếu
 • Ngân hàng bài thi
 • Sách giáo khoa điện tử (DCR)
 • Phần mềm bài tập về nhà (DHA)
 • Đĩa CD âm thanh
 • Ứng dụng điện thoại (EVSD, E-Reader)

Phiên bản SGK

Phiên bản LEVEL