Hỗ trợ Học sinh

Chào mừng các em đến với website http://isw.i-learn.vn/!

Nhằm hỗ trợ các em tốt hơn sau giờ học tiếng Anh tại lớp với bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát xây dựng các tài nguyên miễn phí giúp các em có thể luyện tập thêm như:

 • Sách học sinh
 • Sách bài tập
 • Sách giáo khoa điện tử (DCR)
 • Phần mềm bài tập về nhà (DHA)
 • Đĩa CD âm thanh
 • Ứng dụng trên điện thoại (EVSD, E-Reader)

Phiên bản SGK

Phiên bản LEVEL

Hỗ trợ Học sinh

Chào mừng các em đến với website http://isw.i-learn.vn!

Nhằm hỗ trợ các em tốt hơn sau giờ học tiếng Anh tại lớp với bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart World, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát xây dựng các tài nguyên miễn phí giúp các em có thể luyện tập thêm như:

 • Sách học sinh
 • Sách bài tập
 • Sách giáo khoa điện tử (DCR)
 • Phần mềm bài tập về nhà (DHA)
 • Đĩa CD âm thanh
 • Ứng dụng trên điện thoại (EVSD, E-Reader)

Phiên bản SGK

Phiên bản LEVEL