Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Tiếp nối với bộ sách i-Learn Smart Start, Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World là sách dành cho học sinh THCS, do NXB Đại học Sư phạm Tp.HCM kết hợp cùng Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018), nhằm giúp học sinh bậc THCS đạt được mục tiêu chung về năng lực tiếng Anh: A2 bậc 2 cũng như Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR (A2).

Tài liệu đầy đủ, phong phú:

  • Các ứng dụng kỹ thuật số (DCR, DHA) giúp giáo viên và học sinh khai thác giáo trình trực quan sinh động một cách hiệu quả.
  • Giáo án tham khảo, sách giáo viên, bài giảng trình chiếu.
  • Ứng dụng truyện đọc (e-Reader) giúp học sinh phát triển văn hóa đọc, củng cố và mở rộng kiến thức.
  • Ứng dụng từ điển (EVSD) giúp học sinh tra cứu từ vựng.

TÀI LIỆU HỖ TRỢ

i-learn-smart-world-Sach-hoc-sinh

Sách học sinh

Tham khảo

Sách bài tập

Tham khảo

Vở tập viết

Tham khảo

Đĩa nghe CD

Tham khảo

SGK Điện tử

Tham khảo

Phần mềm bài tập về nhà

Tham khảo

Ứng dụng từ điển EVSD

Tham khảo

Ứng dụng Truyện đọc

Tham khảo

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Sách Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World bao gồm 10 chủ đề: Home, School, Friends, Festivals and Free Time, Around Town, Community Services, Movies, The World around Us, Houses in the Future, Cities around the World. Mỗi chủ đề có 3 đơn vị bài học và 1 bài ôn tập. Bài hoc 1 & 2 được thiết kế với các hoạt động nhằm rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ, phát triển vốn từ vựng, củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp. Bài học 3 tích hợp liên môn (CLIL) cung cấp các kiến thức liên môn và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ. Bài ôn tập giúp củng cố và thực tập kỹ năng ngôn ngữ cũng như làm quen với dạng thức các bài thi kiêm tra đánh giá.

Cấu trúc bài học được trình bày theo phương thức PPP (Presentation – Giới thiệu ngữ liệu, Practice – Thực hành ngữ liệu và Production – Sử dụng ngữ liệu) một cách khoa học, nhất quán xuyên suốt giáo trình và các cấp độ, thân thiện giúp giáo viên dễ dàng khai thác bài giảng, học sinh lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên và sử dụng ngữ liệu ngay trong lớp học. Đặc biệt bộ sách tăng cường các hoạt động thực hành ngữ pháp theo hướng giao tiếp.

Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-62
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-63
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-64
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-65
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-66
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-67

Nguồn: DTP Education Solutions

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Tiếp nối với bộ sách i-Learn Smart Start, Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World là sách dành cho học sinh THCS, do NXB Đại học Sư phạm Tp.HCM kết hợp cùng Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018), nhằm giúp học sinh bậc THCS đạt được mục tiêu chung về năng lực tiếng Anh: A2 bậc 2 cũng như Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR (A2).

Tài liệu đầy đủ, phong phú:

  • Các ứng dụng kỹ thuật số (DCR, DHA) giúp giáo viên và học sinh khai thác giáo trình trực quan sinh động một cách hiệu quả.
  • Giáo án tham khảo, sách giáo viên, bài giảng trình chiếu.
  • Ứng dụng truyện đọc (e-Reader) giúp học sinh phát triển văn hóa đọc, củng cố và mở rộng kiến thức.
  • Ứng dụng từ điển (EVSD) giúp học sinh tra cứu từ vựng.

TÀI LIỆU HỖ TRỢ

Sách học sinh

Tham khảo

Sách bài tập

Tham khảo

Vở tập viết

Tham khảo

Đĩa nghe CD

Tham khảo

SGK Điện tử

Tham khảo

Phần mềm bài tập về nhà

Tham khảo

Ứng dụng từ điển EVSD

Tham khảo

Ứng dụng Truyện đọc

Tham khảo

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Sách Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World bao gồm 10 chủ đề: Home, School, Friends, Festivals and Free Time, Around Town, Community Services, Movies, The World around Us, Houses in the Future, Cities around the World. Mỗi chủ đề có 3 đơn vị bài học và 1 bài ôn tập. Bài hoc 1 & 2 được thiết kế với các hoạt động nhằm rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ, phát triển vốn từ vựng, củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp. Bài học 3 tích hợp liên môn (CLIL) cung cấp các kiến thức liên môn và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ. Bài ôn tập giúp củng cố và thực tập kỹ năng ngôn ngữ cũng như làm quen với dạng thức các bài thi kiêm tra đánh giá.

Cấu trúc bài học được trình bày theo phương thức PPP (Presentation – Giới thiệu ngữ liệu, Practice – Thực hành ngữ liệu và Production – Sử dụng ngữ liệu) một cách khoa học, nhất quán xuyên suốt giáo trình và các cấp độ, thân thiện giúp giáo viên dễ dàng khai thác bài giảng, học sinh lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên và sử dụng ngữ liệu ngay trong lớp học. Đặc biệt bộ sách tăng cường các hoạt động thực hành ngữ pháp theo hướng giao tiếp.

Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-62
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-63
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-64
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-65
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-66
Tieng-Anh-6-i-Learn-Smart-World-Sach-hoc-sinh-Unit 8-Page-67

Nguồn: DTP Education Solutions